پشت صحنه تخریب میدان نقش جهانمیدان نقش جهان و بازارهای اطراف آن در زمان شاه عباس اول در اوایل قرن هفدهم میلادی ساخته شد. این رشته در طول تاریخ مرکز فرهنگ، اقتصاد، مذهب، قدرت اجتماعی، حکومت و سیاست به شمار می رفته است و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

این میدان متعلق به شهر اصفهان است و این سایت میراث جهانی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان اداره می شود. بازارهای اطراف میدان در اختیار اداره بنیاد اصفهان است و تامین مالی آن از محل اعتبارات ملی، شهرداری اصفهان و افراد خصوصی تامین می شود. وضعیتی که تداوم آن ساختار موجود این بنا را تهدید می کند.

حفظ ارزش این سایت میراث جهانی در طول زمان مستلزم تصویب و اجرای یک برنامه مدیریتی با مشورت همه ذینفعان و چشم اندازی تعریف شده برای “اطمینان از اینکه ساختمان در اثر اثرات نامطلوب توسعه آسیب نمی بیند” در دراز مدت است. .Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.