دولت ها و بانک ها چقدر به بانک مرکزی بدهکار هستند؟بر اساس آمارهای پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه جاری، نقدینگی به 4624 تریلیون دانگ رسید که نسبت به مدت مشابه سال 1399، 39.7 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار برخی آمارهای اقتصادی در پایان بهمن ماه سال گذشته، حجم نقدینگی را 4624 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به پایان بهمن ماه 96 رشد نقدینگی 39.7 درصدی را نشان می دهد.

این در حالی است که این شاخص نسبت به مارس 2016 33 درصد رشد داشته است.

نسبت نقدینگی افزایش یافته در پایان بهمن ماه سال گذشته 7926 بوده که نسبت به بهمن ماه 1395 4.9 درصد افزایش داشته است.

دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 17.1 درصدی به 692 هزار و 120 میلیارد تومان رسید. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی با 41.8 درصد افزایش نسبت به بهمن ماه 95 به 211 هزار و 980 میلیارد و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با افزایش 56 درصدی به 185 هزار و 970 میلیارد تومان رسید.

البته، بدهی دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب 168 هزار و 140 میلیارد و 43 هزار و 800 میلیارد بدهی است که نشان دهنده رشد 45، 4 و 29.5 درصدی است.

دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی از آن است که حجم دارایی های خارجی این بخش نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته 50 درصد رشد داشته و به ترتیب به 1383 هزار و 160 میلیارد تومان رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با 13.8 درصد افزایش به 9900 میلیارد تومان رسید. سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 36.8 درصد افزایش نسبت به بهمن ماه 1395 به 495 هزار و 500 میلیارد رونی رسید.

همچنین بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه 1400 بالغ بر 185 هزار و 900 میلیارد دانگ با نرخ رشد 56 درصدی بوده است.

خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

مجموع دارایی های خارج از کشور بانک های تجاری در سراسر کشور تا پایان فوریه 1400 بالغ بر 203 هزار و 500 میلیارد VND بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش داشت.

سپرده‌های بانک‌های تجاری در بانک مرکزی برای مدت‌دار 118880 میلیارد رونی بود که 64 درصد افزایش داشت.

مجموع دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی 1907 هزار و 900 میلیارد VND بوده که نسبت به بهمن ماه 1395 و بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان دوره 71 درصد افزایش داشته است.بهمن ماه 1400 50 است. هزار و 270 میلیارد تومان.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی

بر اساس این گزارش، حجم دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان بهمن ماه 1400 معادل 332 هزار و 740 میلیارد VND بوده است که نسبت به سال قبل 44.9 درصد رشد داشته است.

مجموع دارایی های بانک های تخصصی در این دوره 1347 تریلیون VND بود که 34.9 درصد افزایش داشت.

همچنین بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 56200 میلیارد VND معادل 25.1 درصد نسبت به پایان بهمن ماه 1395 است.

انتهای پیام/Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.