جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان راه اندازی می شود


ایسنا/ بوشهر فرماندار دشتستان گفت: تشکیل جهاددانشگاهی با ماموریت عملی و مسئله محور و با توجه به وسعت، ظرفیت و پتانسیل شهرستان، دستاوردهایی را در پی خواهد داشت.

صادق بوستانی در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر گفت: جهاددانشگاهی در هر منطقه شروع به فعالیت کرده و نقش موثری در توسعه آن منطقه ایفا می کند چرا که شاهد تحولات بزرگی بوده ایم. . و دستاوردهای از سال 1375 در استان بوشهر.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان تصریح کرد: دشتستان از نظر وسعت و صلاحیت از جمله آثار باستانی، صنایع دستی، اشتغال بانوان، گردشگری، کشاورزی، صنعت و … و کمبود تقاضا برتر است.

جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان راه اندازی می شود

این مسئول با بیان مسئولیت جهاددانشگاهی در خصوص مصادره، گفت: بخشی از محرومیت ها فقر فرهنگی است و فقر آموزشی و علمی باید با همکاری جهاددانشگاهی در دشتستان جبران و رفع شود.

فرماندار دشتستان در نهایت کمک به ایجاد و تامین زیرساخت های راه اندازی جهاددانشگاهی در این شهرستان را اقدامی ضروری برای تسریع در ساخت این موسسه می داند.

جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان راه اندازی می شود

رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر نیز در این دیدار گفت: سد رئیسعلی دلواری و سد دالکی که در حال ساخت هستند فضاهای بسیار مناسبی برای کسب و کار به ویژه در حوزه آبزی پروری است. با وجود اینکه شهر به دریا متصل نیست، سد بهترین مکان برای نگهداری ماهی در قفس است.

علی احمدی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه همکاری های مفیدی با شرکت پشت سد در حال انجام است، با راه اندازی جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان شاهد اتفاقات امیدوارکننده تری خواهیم بود.

جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان راه اندازی می شود

وی افزود: ایمان به جوانی همیشه موفق خواهد بود و با نیروی جوان و اعتماد به جهاددانشگاهی دشتستان، اصلاح تنوع خرما را در بحث کشاورزی و با شناخت و بومی سازی مناطق پیش خواهیم برد.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به بخش معدن در کنار بخش کشاورزی دشتستان، خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی می تواند در حوزه ارزش افزوده اقتصادی خرما ورود کرده و برای ایجاد مرکز تخصصی کشاورزی، تولید محصول همکاری کند. . و فناوری و تجاری سازی آفت در شهرستان دشتستان.

جهاددانشگاهی در شهرستان دشتستان راه اندازی می شود

انتهای پیام/Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.