راهنمای ارائه
لطفاً جهت ارائه مقاله خود در روز کنفرانس به موارد زیر توجه فرمایید:
1. تمامی پژوهشگرانی که مقاله آن ها بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است می بایست اسلایدهای خود را طبق فرمت ارائه شده و با نرم افزار پاورپوینت 2007 و یا 2010 تهیه نمایند. برای حفظ یکدستی ارائه ها حتماً از فایل و الگوی اعلام شده استفاده نمایید.
2. تعداد اسلایدها بین 15 تا 20 اسلاید تعیین شده است.
3. حداکثر زمان تخصیص داده شده برای ارائه شفاهی هر مقاله 15 دقیقه می‌باشد. با توجه به اهمیت زمان حاضران در سالن، لطفاً پیش از روز کنفرانس نسبت به زمانبندی مطالب خود اقدام فرمایید.
4. امکان تغییر فایل ارائه برای نویسندگان در روز کنفرانس مقدور نخواهد بود.
4.  امکان بردن لپ تاپ و سایر تجهیزات کامپیوتری بر روی سن مقدور نمی باشد و تمامی ارائه کنندگان ارائه خود را از روی فایل های سیستم کنفرانس انجام خواهند داد.
5. فایل های تنظیم شده را با نام «کد مقاله» نهایتاً تا پایان روز 1395/10/30 به آدرس زیرارسال نمایید.
ppt@isconference.ir
6. ارائه دهنده مقالات شفاهی ضرورتاً می بایست خلاصه رزومه خود را در سه خط (جهت معرفی در کنفرانس) به همراه فایل ارائه ارسال نماید.
7.    برای تمامی نویسندگان مقالات ارائه شده در کنفرانس، گواهی پذیرش مقاله برای ارائه شفاهی اعطا می گردد. در ضمن برای فرد ارائه کننده نیز گواهی جداگانه ای با عنوان "ارائه دهنده مقاله به صورت  شفاهی" اعطا خواهد شد.

دانلود فرمت فایل ارائه در کنفرانس

لطفاً جهت نمایش پوستر مقاله خود در روز کنفرانس به موارد زیر توجه فرمایید:
1.    تمامی پژوهشگرانی که مقاله آن ها بصورت ارائه پوستری پذیرفته شده است می بایست مقاله خود را طبق فرمت ارائه شده در ابعاد 70 ×50،آماده نموده و پرینت آن را همراه خود جهت نصب در محل مشخص شده در روز کنفرانس، به همراه داشته باشند .
2.    .لطفا فایل پوستر خود را  تا پایان روز یکشنبه 1395/10/30 به آدرس ایمیل ppt@isconference.ir ارسال نمایید.
3.    در صورتی که پوستر مقاله در ابعاد مورد نظر یا در زمان مقرر ارسال نگردد در مکان کنفرانس نصب نخواهد شد و از ارائه گواهی به نویسندگان معذور خواهیم بود.
4.    حتماً می بایست یک نفر از فرستندگان مقاله در کنفرانس (با شرایط قید شده در بخش ثبت نام سایت) ثبت نام نماید و نام خود را جهت تکمیل فرایند ثبت نام به دبیرخانه اعلام نماید.
5.    برای تمامی نویسندگان مقالات پوستری با رعایت موارد مذکور، گواهی پذیرش مقاله پوستری اعطا می گردد.

دانلود فرمت فایل ارائه پوستری