معرفی برترین مقالات سومین کنفرانس
معرفی برترین مقالات سومین کنفرانس در سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی سه مقاله به عنوان برترین مقالات معرفی گردید.
- مقاله "تعیین اهمیت عملکرد اجزای هوش تجاری مبتنی بر سطوح بلوغ هوش تجاری در شرکت‏های کوچک و متوسط برتر شهر تهران" ارائه شده توسط سمیه بخشنده، حمیدرضا یزدانی و اسماعیل شعبانی
-مقاله "ارائه مدل سنجش بلوغ مهندسي الزامات امنيتي در حوزه يادگيري الكترونيكي از نگاه فرآيند تبيين الزامات" ارائه شده توسط ابوذر عرب سرخی
- مقاله "چالش مدیریت دانش مشتری: رسانه­های اجتماعی راهکاری برای عملکرد مدیریت دانش مشتری" ارائه شده توسط ساناز کارگران، مونا جامی پور و حسین معینی