امضای تفاهم نامه همکاری در سومین کنفرانس
امضای تفاهم نامه همکاری در سومین کنفرانس در سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تفاهم نامه همکاری میان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور امضا شد.