نحوه ثبت نام نویسندگان مقالات
نحوه ثبت نام نویسندگان مقالات به اطلاع نویسندگان محترم مقالات شفاهی و پوستری می رساند، مهلت ثبت نام تا 30 دی ماه می باشد و مقالاتی حائز دریافت گواهی پذیرش خواهند بود که حداقل یکی از نویسندگان ثبت نام نموده باشد.

دانلود فرم ثبت نام نویسندگان مقاله سومین کنفرانس سیستم های اطلاعاتی