پایان اعلام نتایج داوری مقالات
پایان اعلام نتایج داوری مقالات اعلام نتایج داوری مقالات سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی به پایان رسید. نویسندگان می بایست طبق نکات ذکر شده در صفحه نتایج داوری اقدامات لازم را انجام دهند.