اعلام نتایج بخشی از مقالات
اعلام نتایج بخشی از مقالات

نتایج داوری برخی مقالاتی که مورد توافق داوران بود، اعلام گردید. مقالاتی که نیاز به انجام اصلاحات دارند بایستی اصلاحات مورد نظر داوران را تا 15 دی ماه انجام داده و آن را ارسال نمایند و مقالاتی که نیاز به اصلاح ندارند تا این تاریخ بایستی پوستر یا اسلایدهای خود را طبق راهنمای ارائه ارسال نمایند.
نتایج داوری سایر مقالات متعاقباً اعلام خواهد شد.