انجمن دانشکده های کسب و کار خبره
انجمن دانشکده های کسب و کار خبره

این انجمن در حوزه آموزش و پژوهش کسب و کار در بریتانیا فعالیت می کند و شامل 120 مدرسه کسب و کار و موسسه آموزش عالی در این کشور است. از جمله اهداف آن، حفظ استانداردهای جهانی آموزش و پژوهش در حوزه کسب و کار، تلاش برای رسیدن به ظرفیت های جهانی کسب و کار، توسعه حرفه ای مدیران و کارکنان، ساختن شبکه ای از متخصصان این حوزه و ایجاد ارزش برای جامعه جهانی می باشد.
یکی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط این انجمن، رتبه بندی مجلات علمی مختلف در حوزه کسب و کار و مدیریت، با استفاده از جدیدترین و معتبرترین شاخص ها می باشد.
این مجلات به پنج بخش تقسیم می شوند: سطح یک، دو، سه و چهار، و درنهایت با کیفیت ترین مجلات رتبه *4 دریافت می کنند. مجلات در این رده باید حائز دریافت بالاترین رتبه ها در میان رده بندی سایر مؤسسات غیر دانشگاهی  نیز باشند و در آنها نیز جزو سه مجله برتر باشند.
نحوه امتیاز دهی به مجلات با استفاده از تحلیل داده های پایگاه های معتبر اطلاعاتی مختلف، اعم از وب آو نالج (Web of Knowledge)، تامسون رویترز (JCR)، سایماگو (SJR) و شاخص اسنیپ (the Source Normalized Impact per Paper)، انجام می گیرد؛ بنابراین می توان گفت این انجمن با انجام یک تحلیل نسبتاً جامع از داده های مختلف، به نتایج قابل قبولی دست یافته است و درنتیجه اعتبار رتبه بندی این مجلات از سطح بالایی برخوردار است. این انجمن درمجموع 1401 نشریه را رتبه بندی کرده است.
جدول زیر معتبرترین مجلات در حوزه مدیریت اطلاعات (Information Management) را به همراه رتبه آن ها  درسال 2015 نشان می دهد:

تهیه شده توسط: فرشته اله وردی، کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.

منابع:
https://charteredabs.org/about-us/
ABS Academic journal Guide 2015